Læs de tre  oplæg fra den første konference:

Den nyeste konference blev afholdt
den 6. november 2019.

Læs mere om konferencen her.

”Hvad skal vi med skolen?”, var en konference, som blev afviklet i et samarbejde mellem foreningen Skole og Forældre, Danmarks Lærerforening og landets biskopper onsdag d. 4. november 2015.

Hensigten med konferencen var at igangsætte og styrke den folkelige debat om skolen ved at etablere en række lokale samtalegrupper i relation til konferencens hovedspørgsmål - altså at fremme den lokale demokratiske debat om hvad formålet med at drive grundskole i Danmark er, og hvordan det bedst udmøntes i praksis.

Hjemmesiden er tænkt som inspiration for og udveksling af de lokale initiativer.

Abdel om valg af skole.png
Stine Bosse om tro.png
podcast3_3-1.png