Skolereformens element om Åben skole kan ses som en videreudvikling af tankerne om skolen som lokalt kulturcenter fra slutningen af 1980-erne – nu dog mere eksplicit rettet mod selve skolens undervisning, hvor tanken er, at eleverne skal mere ud i virkeligheden og vir...

Nej - debatten er vigtigere end nogensinde. Borgere i alle lokalsamfund inviteres til at holde øje med, om alle skoler fx kan leve op til formålsparagraffens stk. 3: "Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med...

 

Dannelse og uddannelse bliver ofte sat op som hinandens modsætninger. Er der for meget fokus på faglighed, så mister vi dannelsen, og er der for meget fokus på kunst, kultur og mødet mellem mennesker, mister vi fagligheden. Men dannelse og uddannelse er naturligvis hi...

Hvad skal vi med skolen? Det er et rigtig godt spørgsmål.

Alligevel stiller vi det alt for lidt. Faktisk bliver det som oftest først stillet, når man står med en fornemmelse af, at det skulle være stillet for længst.

Alle har prøvet at gå i skole og alle har en mening om...

Please reload

Seneste blogindlæg
Please reload

Arkiv
Please reload

  • Facebook Social Icon

Følg os på Facebook

DANMARKS LÆRERFORENING

SKOLE OG FORÆLDRE

LANDSNETVÆRKET AF FOLKEKIRKELIGE SKOLETJENESTER

2016