Region Hovedstaden

Frederiksberg

På Frederiksberg blev der onsdag d. 22. februar 2018 afholdt åbent borgermøde om den gode skole på Frederiksberg - jf. vedhæftede program. 32 personer deltog i mødet - herunder en del lokalpolitikere. Mødet bød på gode oplæg og drøftelser deltagerne imellem.

Der er aftalt opfølgningsmøde mellem Frederiksberg Lærerforening og Folkekirkens Skoletjeneste Kbh.- Frb.

Se programmet her

 

Kontantperson: formand Ane Søegaard

Hvad skal vi med skolen på Frederiksberg?

 

Debatmøde om det lokale skolevæsen op til kommunalvalget

på Professionshøjskolen Metropol

Nyelandsvej 27 – 29

Tirsdag d. 7. november 2018 kl. 19 – 21

Se program her

Onsdag d. 15. maj 2019

blev der på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg afholdtet tema-vælgermøde om skolen i anledning af folketingsvalget. 

Ti folketingskandidater gav deres bud på den fremtidige skolepolitik, inden der blev åbnet for diskussion med det fremmødte. Efterfølgende udtrykte de fremmødte politikere stor tilfredshed med at deltage i et vælgermøde, hvor der for alvor var mulighed for at komme i dybden med et enkelt emne frem for det sædvanlige med en bred vifte af emner.

Mødet var arrangeret i samarbejde mellem Frederiksberg Lærerforening, den lokale skolebestyrelserog Folkekirkens Skoletjeneste Kbh.- Frb.

Se program og billede fra arrangementet her

 

Kontaktperson: formand Kristine Falgaard:krfa@dlf.org

Kredssamarbejdet Hovedstaden vest

24. januar 2017

Temadag for kredsstryrelsesmedlemmer, skoleledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Temadag ”hvad skal vi med skolen” –herunder arbejdsmiljø, motivation og dannelse med afsluttende paneldebat.

 Kontaktperson : Rikke Enemark

Ballerup

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 17-20

Baltorpskolen afd. Rugvænget i Samlingssalen

Eleverne skal blive så dygtige, som de kan - til hvad?

Temaaften med de lokale skolepolitikere og foredrag med Knud Romer

Læs mere her

Københavns Vestegn: Albertslund, Hvidovre, Rødovre

Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 17- 19 i Viften i Rødovre

Eleverne skal blive så dygtige, som de kan - til hvad?

De tre involverede kredse inviterer i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste til et Kick-off arrangement i Viften i Rødovre. Vi stiller spørgsmålet: ”Eleverne skal blive så dygtige, som de kan – til hvad?”
Vi har inviteret tre markante personligheder uden direkte aktier i skolen til at komme med deres bud. Arrangementet er tænkt som et startskud til lokale debatter og diskussioner i skolebestyrelser, på skolerne etc.

Kontaktperson: Anders Willumsen, Rødovre Lærerforening

Læs mere her

Ambassadørmøde for Alberstlund, Hvidovre, Rødovre og Glostrup

Den 30. august 2017kl. 14-16 i Hvidovre Kirke

Læs mere her

Albertlunds, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre

Vi bygger drømmeskole på Vestegnen.

Torsdag den 27. september kl. 19-21

på Kopenhagen Fur

Langagervej 60 

Glostrup

Læs mere her

Gentofte

Dannelseskonference torsdag den 6. oktober 2017 kl. 17.30 - 20.00

Læs mere her

 

Fredensborg

Der er en begyndende dialog mellem den lokale lærerkreds, den folkekirkelige skoletjeneste og forvaltningen om forskellige mulige arrangementer.

Kontaktperson: John Rydahl 

 

 

Frederiksværk

Hvad skal vi med skolen? ... igen!

Torsdag den 26. januar2017 kl. 19-21.15

v/professor Per Schultz Jørgensen

Læs mere her

Fyraaftensmøde med debat den 13. april 2016

Fyraftensmødet med debat om skolens indhold i Halsnæs trak lige omkring 100 borgere og blev dækket af såvel den lokale presse som af TV2 Lorry (jf. nedenstående link).Hvor nøgleordene for arrangørerne havde været motivation, viden og forestilling blev de mest drøftede temaer i løbet af aftenen: Mulighederne i Åben skole og dennes relation til dannelse og faglighed, samt divergent tænkning over for konvergent tænkning.Planlægningsgruppen bag arrangementet evaluerer aftenen i løbet af en måneds tid og agter at følge op med endnu et arrangement til efteråret.

Se Tv2 Lorrys omtale af arrangementet

Se omtale i Halsnæs avis

Hvad skal vi med folkeskolen … i Halsnæs? 

Debataftenen d. 25. oktober 2017 kl. 19-21 i Rådhussalen Frederiksværk Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 

Se program her

Hvordan gik debatten? Læs her

Artikel fra Ugeposten i Halsnæs

 

 

Helsingør

Der har været afholdt to møder mellem repræsentanter for kirken, den lokale kredsstyrelse og  skoleforvaltning med henblik på afdækning af, hvordan man bedst griber sagen an.

Kontaktperson: Birgitte Kjær Mikkelsen 

Næste møde:

Mandag d. 6. november 2017 kl. 19 - 21 på Borupgårdskolen.

Nærmere program følger.

 

 

Gladsaxe

Møde mellem skolen, forvaltningen og konsulenter fra alternative læringsmiljøer (kultur-natur-fritid)

Den 23. august 2017 inviterede Gladsaxe Lærerforening i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe-Herlev til møde om muligheder og barrierer i den åbne skole.

På dagen var alle kommunens skoler repræsenteret med ledere og lærere, desuden var forvaltningen repræsenteret ved skolechefen og flere konsulenter, der arbejder med området åben skole. Mødets tredje part var konsulenter fra eksterne læringsmiljøer som bibliotek, naturcentre og skoletjenester.

Mødet blev indledt af et kort oplæg v. SkoleTjenesteNetværket, som fortalte om forskellige samarbejdsformer rundt om i landet og om de muligheder de eksterne læringsmiljøer giver for motivation, mestring og læring hos eleverne.

Målet med mødet var at inspirere til og aktivt deltage i debatten om, hvordan de eksterne samarbejder med kultur, foreningsliv og erhvervsliv kan være med til at styrke elevernes læring, almendannelse og forståelse af verden omkring.

Kontaktperson: Anne-Sofie Aabenhus 

Gribskov

Samtaleaften torsdag den 17. august 2017

Se mere her

 

 

Ishøj

Tirsdag d. 31. maj2016 afviklede Fællesskolebestyrelsen, Lærerkredsen i Ishøj og Folkekirkens Skoletjeneste i Ishøj Provsti et debatarrangement i Ishøj Idræts og Fritidscenter om, hvad vi skal med skolen i Ishøj. Debatten blev sat i gang med oplæg fra Per Schultz Jørgensen, professor i socialpsykologi. og tidligere formand for børnerådet og Michael Dyrehave fra foreningen Skole og Forældre. Ca. 20 personer deltog i mødet – herunder også repræsentanter for skolelederne og forvaltningen. Fremtidig opfølgning på arrangementet aftales på et snarligt evalueringsmøde mellem parterne.

 

 

København

​Fyraftensmøde for byens skolebestyrelser, skoleledere og lærere samt deltagere fra Folkekirken i København, politikere, organisationer m.v. kl. 16.30-20 i festsalen på Rådhuset. Oplæg fra bl. a. børne- og ungeborgmester Pia Allerslev, professor Ning de Coninck-Smith og lektor Jens Erik Kristensen som inspiration til diskussioner om værdigrundlaget ude på skolerne.

Læs programmet her

Kontaktpersoner: 

John Rydahl: John.Rydahl@skolekom.dk

Næste møde:

Tirsdag d. 14. november 2017 kl. 17 - 19 på Campus Carlsberg.

Se program her

Fredag d. 5. april 2019

havde Københavns Lærerforening og Folkekirkens Skoletjeneste i samarbejde med den pædagogiske tænketank Sophia som led i diskussionen af, hvad vi skal med skolen sat fokus på ledelse. Anledningen var bl.a. den norske lærer, Simon Malkenes, som i Norge har sat skolediskussionen på den anden ende med udgivelsen af sin bog om opgøret med New Public Management i den offentlige sektor. På fyraftensmødet i Sct. Andreas Kirke blev Malkenes flankeret af lektor emeritus Leif Moos, som trak de historiske tråde op for den parallelle udvikling i Danmark og af biskop Peter Skov-Jakobsen, der slog til lyd for et opgør med effektivitetstænkningen i vores kultur og argumenterede for nytten af det unyttige. 

Diskussionslysten blandt de fremmødte var glædeligvis stor.

Se program og billeder fra arrangementet her

 

Kontaktperson: John Rydahl: john.rydahl@skolekom.dk

 

 

Lyngby

Har vi sluppet fokus på skolens formål?

 

Onsdag den 13. april 2017blev der under denne titel i afholdt et velbesøgt møde i Microsofts nye bygning i Lyngby.

 

Mødets hovedindbyder var skolerådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Planlægningsgruppen bag var skolebestyrelsesmedlemmer, lærerkredsen og folkekirkens skoletjeneste.

 

Godt 100 mennesker mødte frem og fik først tre korte oplæg fra lektorerne Keld Skovmand og Brian Degn Mårtonsson, samt pædagogisk uddannelseschef hos Microsoft, Morten Ovesen. Vi købte os til en prof. ordstyrer, TV-værten Barbara Stephensen. Hun udfordrede først foredragsholderne til at forholde sig til hinandens oplæg. Efter en time skiftede samtalen fra oplægsholderne til spørgsmål og kommentarer fra salen.

 

En bred gruppe af deltagerne fik derefter via ordstyrer Barbara Stephensen ordet: forældre, flere lokale lærere, kredsformanden og en skoleleder. Oplægsholdernes enighed var større end forventet. Kritikken af skoleudviklingen var massiv. Kritikken angik alene skolepolitikken, nogle politikeres uformåen, embedsmandsvældet, topstyringen, ensidigheden og negligeringen af den manglende dokumentation bag de seneste års skoletænkning.

 

Aftenen kom til at ligne et forsamlingshus, hvor samtalen var i højsædet.

Kontaktperson: Poul Astrup 

Hvis du ønsker at få en aktivitet på hjemmesiden, så udfyld skemaet til aktivitet.

  • Facebook Social Icon

Følg os på Facebook

DANMARKS LÆRERFORENING

SKOLE OG FORÆLDRE

LANDSNETVÆRKET AF FOLKEKIRKELIGE SKOLETJENESTER

2016