Forslag til deltagere i lokale samtalegrupper

 

I de lokale initiativtageres (lærerkreds, skolebestyrelse og folkekirkelig skoletjeneste) afdækning af, hvem der skal inviteres med i samtalegrupperne om skolen, kan følgende indgå i overvejelserne:

 

 • skoleledere

 • forvaltningsrepræsentanter

 • pædagoger

 • repræsentanter for et lokalt menighedsråd (præster såvel som læge medlemmer)

 • repræsentanter fra de ti stiftsråd

 • nydanskere af forskellig slags

 • den lokale musikskole, hvis en sådan findes

 • den lokale billedskole, hvis en sådan findes

 • repræsentanter for det lokale idrætsliv

 • repræsentanter for det lokale erhvervsliv (handel, håndværk og industri m.fl.)

 • repræsentanter for det lokale kulturliv (museer, teatre, forfattere m.fl.)

 • bibliotekarer

 • repræsentanter for lokale privat-, fri- og/el. efterskoler

 • repræsentanter for lokale ungdomsuddannelsessteder (gymnasier, erhvervsskoler mv.)

 • repræsentanter for et lokalt læreruddannelsessted

 • en repræsentant for en lokal højskole

 • en repræsentant for en eller flere private organisationer og foreninger med interesse for grundskolen (Ungdommens Røde Kors, Danmarks Naturfredningsforening, Rotary m.fl.)

 • andre

 • Facebook Social Icon

Følg os på Facebook

DANMARKS LÆRERFORENING

SKOLE OG FORÆLDRE

LANDSNETVÆRKET AF FOLKEKIRKELIGE SKOLETJENESTER

2016