Ideer til inspiration for lokale aktivteter

 

Samtalekort

Der er udarbejdet et sæt samtalekort, som er tilsendt alle folkekirkelige skoletjenester i Danmark, hvorfra de kan bringes i spil i samtalegrupperne.

Læs mere om samtalekortene her

 

 

Trafik-lys-metoden

Alternativ til samtalekort – jf. vejledning nedenstående.

 

 

Regionale konferencer

Samtalegruppen tager kontakt til andre lokale samtalegrupper og indleder dermed efter indbyrdes aftale deres arbejde med en regional konference om samtalegruppernes emne: Hvad skal vi med skolen? En sådan konference vil derudover oplagt kunne arrangeres i samarbejde med det regionale Center for Undervisningsmidler men kan selvfølgelig også afvikles i eget regi.

 

 

”Forsamlingshuset”

En oplagt udløber af samtalegruppens drøftelser kunne være at indbyde en større kreds af borgerne fra lokalområdet til drøftelse af skolens rolle i samfundet. En sådan debataften vil kunne arrangeres enten på en skole, i et menighedshus eller i et egentligt forsamlingshus. Her vil medlemmerne af samtalegrupperne kunne komme med korte indledende oplæg til yderligere drøftelse.

 

 

”Tænkestedet”

En anden mulighed for lokal rammesætning af samtalegruppernes projekt kunne være etablering af såkaldte ”tænkesteder”.

Ideen til ”tænkestedet” er hentet i busstoppestedet, hvor man i hvert fald i større byer beslutter sig for, hvilken linje man ”hopper” på, og i mødestedet, hvor man sætter hinanden stævne.

 

Samtalegruppens etablering af ”tænkesteder” i form af ”standere” i forskelligt materiale og i forskellige medier skal primært have til hensigt at skabe lokal opmærksomhed og nysgerrighed om den folkelige debat om skolen.                

”Standerne” kan dels være konkrete standere opstillet på skoler og i menighedshuse ved lokale arrangementer eller i indkøbscentre mv., men kan også være klistermærker, QR-koder og bannere eller annoncer i lokalpressen. I forbindelse med bredere arrangementer kan der tillige etableres ”tænkebokse” i form af rundbordssamtaler ved café-borde, lyt-fortæl-del-dine-tanker eller posters-workshops mv.

 

 

Erfa-grupper og digitale platforme

Forskellige samtalegrupper kan slå sig sammen og udveksle erfaringer om gode ideer til at få fremdrift i gruppernes arbejde, på samme måde som der kan udveksles ideer via digitale fora – herunder de etablerede platforme på Facebook og projektets hjemmeside: Hvad skal vi med skolen?

 

Alternative ideer til indhold på en dannelseskonference i stedet for blot teoretiske mundtlige oplæg kunne være mere teater- og performanceorienteret. Eksempler herpå kunne være:

  • Kulturprinsen i Viborg

  • Teatercentrum i København

 

 

Performance-projekt-ideer

Sisters Hope er en performance-gruppe, der bl.a. har arbejdet med alternative æstetiske læringsformer ved at omdanne hele skoler til en stor installation – jf. www.sistershope.dk

 

 

Konkrete projekter

Nordisk Ministerråd har for perioden 2016-18 søsat et program for Demokrati, Inkludering og Sikkerhed, som har til hensigt at fremme interreligiøs tolerance som en del af det demokratiske dannelsesideal for derved at dæmme op for social marginalisering, ekstremisme og religiøs diskriminering. Til realisering af programmets ide kan der søges økonomiske midler, og det kunne evt. give anledning til en temauge om fx religionsfrihed og menneskerettigheder.    

  • Facebook Social Icon

Følg os på Facebook

DANMARKS LÆRERFORENING

SKOLE OG FORÆLDRE

LANDSNETVÆRKET AF FOLKEKIRKELIGE SKOLETJENESTER

2016