Kom godt i gang

 

Nærværende inspirationsmateriale er tænkt i forlængelse af konferencen ”Hvad skal vi med skolen?”, som blev afviklet i et samarbejde mellem foreningen Skole og Forældre, Danmarks Lærerforening og landets biskopper onsdag d. 4. november 2015 på Signatur Hotel Storebælt i Nyborg.

 

Hensigten med konferencen var at styrke den folkelige debat om skolen ved at etablere en række lokale samtalegrupper i relation til konferencens hovedspørgsmål - altså hvad formålet med at drive grundskole i Danmark er, og hvordan det bedst udmøntes i praksis.

 

På de følgende sider gives en række ideer til, hvordan man kan komme i gang med de lokalt

funderede samtaler om, hvad vi skal med skolen. Ideerne strækker sig fra konkrete undervisningsprojekter over samtalekort og regionale konferencer til store events på udvalgte skoler. Hvordan samtalerne gribes an, afgøres af gode grunde af dem, der deltager.

 

Dermed også sagt, at materialet først og fremmest er tænkt til brug, når den lokale samtalegruppe er etableret. Forud skal initiativtagerne fra de folkekirkelige skoletjenester, lærerforeningskredsene og forældrebestyrelserne have bestemt sig for:

 

  • Hvem der inviteres til at deltage i samtalegruppen, det være sig alt fra personlige henvendelser til åbne opslag til den lokale presse?

 

  • Hvor og hvornår det første møde skal afholdes?

 

  • Hvad indholdet af det første møde skal være?

 

  • Hvem af de tre parter der konkret indkalder og laver dagsorden til mødet?

 

  • Hvem der sørger for forplejning til møderne og betaler herfor?

 

  • Hvem der skriver referater og følger op if. til kommende møder?