Region Midtjylland

Silkeborg

Der har været afholdt et indledende møde mellem den folkekirkelige skoletjeneste KK44 og den lokale lærerkreds, som i fællesskab har aftalt at involvere nogle skolebestyrelser for at etablere den lokale debat om skolen. Der sigtes umiddelbart mod en temadag i efteråret.

Kontaktperson: Preben Medum Hansen

Onsdag den 22. september 2017 kl. 19.00-21.30

Hvad skal vi med skolen? Debataften

Læs mere her

 

Viborg

Der har siden den landsdækkende konference været afholdt to lokale møder, og planen er, at etablere en lokal konference om skolens dannelse for kommuner inden for Viborg Stift i løbet af 2016. Kontakt: Charlotte Toft Hansen, Folkekirkens Skoletjenste i Viborg. 

 

Århus

Den 11. marts 2017 blev der afholdt en såkaldt EdCamp, hvor der blev inviteret bredt, men indenfor de 11 organisationer bag ”Hvad skal vi med skolen?”. Der var ca. 75 deltagere ved arrangementet. Alle havde interesse i folkeskolen, og ønskede at bidrage med deres perspektiver på, hvad vi skal med skolen. Resultaterne fra dagen blev kondenseret i følgende temaer: Leg, kreativitet, dannelse, fællesskab og medborgerskab. 

 

På baggrund af tematikkerne fra EdCampen, blev der i sommeren afholdte en salonsamtale på Testrup højskole med ca. 30 inviterede gæster og oplægsholdere. Daværende højskoleforstander Jørgen Karlsen, Ole Christiansen fra LO, og kreativitetsforsker Lene Tanggaard bød alle ind med relevante indspark om folkeskolen og dens fremtid. 

Sammenfatningen af salonsamtalen blev udgangspunktet for valg af oplægsholdere og temaer for det sidste og største af vores arrangementer i 2017, som fandt sted i Rådhushallen. 

 

Via de 11 deltagende organisationer blev samarbejdspartnere og byens borgere indbudt. Konferencen var bygget op med mange forskellige aktiviteter, der alle havde for øje at belyse skolen som værende en dannende, legende institution og samtidig det sted, hvor vi styrker fællesskab, forskellighed, medborgerskab og kreativitet. Undervejs i konferencen havde de deltagende rig mulighed for byde ind med deres visioner og ønsker om: Hvad skal vi med skolen - nu og i fremtiden, hvad er skolens vigtigste opgaver og hvilke visioner har vi for skolerne i Aarhus? Livsmod og tillid blev de 2 ord som flest deltagere fandt betydningsfulde. På baggrund af konferencen og de mange forudgående drøftelser er analysen, at der er bred enighed om at skolens vigtigste opgave er at give vores børn og unge livsmod. Tillid var også tydelig vægtet. Forstået som den tillid, der skal være tilstede mellem mennesker. Tillid til elever, forældre og de fagprofessionelle og ikke mindst tillid og opbakning fra det politiske niveau til, at skolen kan løfte opgaven.

 

I 2018 ønsker vi at fortsætte drøftelsen og samtalen. Interessentgruppen har indbudt Børn & Unge rådmanden Thomas Medom til deltage i samtalen.  En invitation som rådmanden har takket ja til og i løbet af forsommeren mødes interessentgruppen med sit tolvte medlem og drøfter “Hvad skal vi med skolen 2018?”

Se invitationen fra konferencen i 2017 her

Randers
Invitation til spisning og samtale torsdag d. 11/1-2018 på Randers Lærerforening, Niels Ebbesensgade 24 kl. 18.30 – 21.00

D. 30. Maj 2017 havde vi en lokal konference i Kulturhus Randers, hvor biskop i Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen, skoleleder ved Lisbjergskolen Martin Appel Loft samt medstifter af Sager der samlerKristin Birkeland ud fra hver deres perspektiv og ståsted var med til at sætte debatten i gang.

 

Herefter fulgte debat og heldigvis var der mange til stede, der havde lyst til at fortsætte samtalen.

 

Dem har vi nu inviteret til samtale igen og sammen med nytilkomne følger vi op med et arrangement, hvor vi med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf endnu engang kaster lys over skolen og skolelivet.

 

 

Program for aftenen:

 

  • Kl. 18.30-19.00 Spisning

  • Kl. 19.00-19.30 Velkomst og inspirationsoplæg 

  • Kl. 19.30-20.45 World Café – samtale og inspiration 

  • Kl. 20.45-21.00 Opsamling

 

Lærerforeningen Randers

Folkekirkens Skoletjeneste Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 19.00-21.30 i Store sal i Kulturhuset

Stemannsgade 2, 8900 Randers.

 

For at få mange stemmer i spil i debatten om ”Hvad skal vi med folkeskolen?” inviterer Randers Lærerforening og Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager lærere, ledere, politikere, skolebestyrelser og skoletjenester til lokal konference i Randers.

Randers Kommune har lavet et dynamisk samarbejdsdokument “Dygtige sammen” – om læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen. Der inviteres til en debat om, hvordan dette kan forstås i en dannelsesmæssig sammenhæng – at være dygtig, at være sammen og at være dygtige sammen. Aftenen indledes med et oplæg fra hver af vores tre oplægsholdere, hvor de ud fra hver deres perspektiv og ståsted vil sætte debatten i gang.

 

Oplæg ved:

Biskop i Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen

Skoleleder ved Lisbjergskolen Martin Appel Loft

Medstifter af Sager der samler Kristin Birkeland (http://sagerdersamler.dk/ - en forening med fokus på mere samarbejde på tværs og løsninger, der kommer nedefra, samt at være aktivt medskabende i udviklingen af vores samfund)

Hvis du ønsker at få en aktivitet på hjemmesiden, så udfyld skemaet til aktivitet.

  • Facebook Social Icon

Følg os på Facebook

DANMARKS LÆRERFORENING

SKOLE OG FORÆLDRE

LANDSNETVÆRKET AF FOLKEKIRKELIGE SKOLETJENESTER

2016