Region Nordjylland

 

Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev

Onsdag d. 9. november 2016 planlægges konference om, hvad vi skal med skolen.

 

Konferencens faglige omdrejningspunker bliver:

- samfunds- og skoleudvikling

- Dannelsesbegrebet

- Den praksisnære hverdag

 

Konferencen afvikles i et samarbejde mellem Lærerkreds Nord, Skole og Forældre samt de folkekirkelige skoletjenester i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev.

Konferencen har primært fokus på folkeskolen men repræsentanter for fri-, efter og privatskoler inviteres også.

Læs mere her

Hjørring + Frederikshavn kommuner

Torsdag den 15. november 2018 19-21.30 i Sindal sognegård

-Få så den mobil ned i tasken!!

•    og hør elevernes konklusion efter deres forsøg*

•    og hør Malene Charlotte Larsen, cand.mag., ph.d. og lektor på Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet perspektivere elevernes konklusion og komme ind på, hvorledes der bedst muligt navigeres i krydsfeltet mellem muligheder og risici.

Foredraget sigter mod at være i øjenhøjde med de unge: At udvise stor forståelse for deres brug af digitale og sociale medier – og samtidig åbne deres øjne for, hvordan de bliver bedre rustet til at være en del af den digitale virkelighed. 

  • Alle med interesse for dette spændingsfelt - både unge, forældre og lærere - indbydes hermed til dannelseskonferencen under det overordnede og landsdækkende tema: HVAD SKAL VI MED SKOLEN?

Udvalget bag konferencen består af lærere, forældre og repræsentanter fra Folkekirkens Skoletjeneste.

*med fokus på digital dannelse har tre klasser fra forskellige skoler i Frederikshavn og Hjørring kommune gennemført forsøg med styret ansvarlighed i forhold til at agere på sociale medier med brug af mobiltelefon, computer mv. 

TV nords tema om digital dannelse: https://www.tv2nord.dk/fokus/fokus-14?autoplay=1#player

Aalborg

I Aalborg afholdes torsdag den 22. september 2016 kl 15.30 - 18.00 en dannelseskonference/fyraftensmøde for alle skolebestyrelser i Aalborg kommune med udgangspunkt i spørgsmålet: "Hvad vil vi med skolen?"

Læs mere her

Kontaktperson:  Anna Døssing Gunnertoft 

Hvis du ønsker at få en aktivitet på hjemmesiden, så udfyld skemaet til aktivitet.

  • Facebook Social Icon

Følg os på Facebook

DANMARKS LÆRERFORENING

SKOLE OG FORÆLDRE

LANDSNETVÆRKET AF FOLKEKIRKELIGE SKOLETJENESTER

2016