• Facebook Social Icon

Følg os på Facebook

DANMARKS LÆRERFORENING

SKOLE OG FORÆLDRE

LANDSNETVÆRKET AF FOLKEKIRKELIGE SKOLETJENESTER

2016

Region Nordjylland

 

Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev

Onsdag d. 9. november 2016 planlægges konference om, hvad vi skal med skolen.

 

Konferencens faglige omdrejningspunker bliver:

- samfunds- og skoleudvikling

- Dannelsesbegrebet

- Den praksisnære hverdag

 

Konferencen afvikles i et samarbejde mellem Lærerkreds Nord, Skole og Forældre samt de folkekirkelige skoletjenester i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev.

Konferencen har primært fokus på folkeskolen men repræsentanter for fri-, efter og privatskoler inviteres også.

Læs mere her

Hjørring + Frederikshavn kommuner

Torsdag den 15. november 2018 19-21.30 i Sindal sognegård

-Få så den mobil ned i tasken!!

•    og hør elevernes konklusion efter deres forsøg*

•    og hør Malene Charlotte Larsen, cand.mag., ph.d. og lektor på Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet perspektivere elevernes konklusion og komme ind på, hvorledes der bedst muligt navigeres i krydsfeltet mellem muligheder og risici.

Foredraget sigter mod at være i øjenhøjde med de unge: At udvise stor forståelse for deres brug af digitale og sociale medier – og samtidig åbne deres øjne for, hvordan de bliver bedre rustet til at være en del af den digitale virkelighed. 

  • Alle med interesse for dette spændingsfelt - både unge, forældre og lærere - indbydes hermed til dannelseskonferencen under det overordnede og landsdækkende tema: HVAD SKAL VI MED SKOLEN?

Udvalget bag konferencen består af lærere, forældre og repræsentanter fra Folkekirkens Skoletjeneste.

*med fokus på digital dannelse har tre klasser fra forskellige skoler i Frederikshavn og Hjørring kommune gennemført forsøg med styret ansvarlighed i forhold til at agere på sociale medier med brug af mobiltelefon, computer mv. 

TV nords tema om digital dannelse: https://www.tv2nord.dk/fokus/fokus-14?autoplay=1#player

Aalborg

I Aalborg afholdes torsdag den 22. september 2016 kl 15.30 - 18.00 en dannelseskonference/fyraftensmøde for alle skolebestyrelser i Aalborg kommune med udgangspunkt i spørgsmålet: "Hvad vil vi med skolen?"

Læs mere her

Kontaktperson:  Anna Døssing Gunnertoft 

Hvis du ønsker at få en aktivitet på hjemmesiden, så udfyld skemaet til aktivitet.