Samtalekort
 
 
 
 
 

 

 

Introduktion

Gennem de seneste år er rundt om i landet opstået en række samtalesaloner, der tager forskellige temaer op til drøftelse mellem en række mennesker, som ikke på forhånd kender hinanden, men som efterfølgende i udstrakt grad udtrykker sig beriget af samtalerne. I et bredt udvalg af disse saloner har man haft gode erfaringer med at indlede samtalerne om givne emner med såkaldte samtalekort. Kortene indeholder enkelte ord eller sætninger, og heri tager samtalerne så deres begyndelse. Samtalernes forløb styres efter en eller anden metode, som anses for formålstjenlig. Nedenstående angives en form, der evt. kan følges.

 

 

  • Facebook Social Icon

Følg os på Facebook

DANMARKS LÆRERFORENING

SKOLE OG FORÆLDRE

LANDSNETVÆRKET AF FOLKEKIRKELIGE SKOLETJENESTER

2016