Region Sjælland

 

Roskilde

I Roskilde har der d.  9.2 2016 været afholdt møde i den lokale samtalegruppe hos DLF i Roskilde. Gruppen kom efter en del snak frem til at vi ville lave en minikonference/ et lokalt fællesmøde hvor forskellige lokale aktører ville blive indbudt. Dels som oplægsholdere, dels som deltagere. Oplægsholderne skulle repræsentere kirken, skolen, lokale erhvervsliv og iværksættere fx folk fra Roskilde Festivallen.

 

Det er DLF, der står for koordinering og indkaldelse af møder.

Kontaktperson: Karen Asholt 

 

Køge-Faxe-Stevns

Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 19 - 21.30 på Strøbyskolen

Temaaften med Per Schultz Jørgesen og Mette With Hagensen.-

Læs mere her

Faxe – Vordingborg – Køge - Stevns

Den 5. april 2018 kl. 19-21.30

bliver der på Asgård Skole i Køge afholdt en debataften med oplæg ved prorektor Alexander von Ôettingen om, hvad Folkeskolens opgave er, og efterfølgende er der debat ved lokale politikere.

Læs mere her 

Kalundborg

Torsdag den 24 august 2017 kl. 18

Debatmøde med Per Schultz Jørgensen, Mette With Hagensen og vores lokale erhvervschef ”Hvad skal vi med skolen – karakterdannelse og karakterer i skolen”

Foregår i Vor Frue Kirke fra kl 18 – med spisning og derefter oplæg og debat.

Rektor på Kalundborg Gymnasium Peter Abildgaard er ordstyrer.

Kontaktperson: Lone Varming, lova@dlf.org

Næstved

Onsdag den 10. januar 2018 kl. 19-21 på Rønnebæksholm

Hvad vil vi med skolen?

Temaaften

Alle elever skal blive så dygtige, de kan - men til hvad?

Hvad er skolens vigtigste opgave?’

Hvordan både uddanner og danner vi børn og unge til at blive medborgere i et stadigt foranderligt samfund? 

Onsdag den 10. januar 2018 kl. 19-21 

på Rønnebæksholm sætter vi fokus på 

skolen, når både forældre, skolebestyrelser, lærere, politikere m.fl. indbydes til temaaften på Rønnebæksholm. 

Program: 

19.00 - 19.10: Velkomst

19.10 - 20.00: Oplæg ved Lene Tanggard, professor i pædagogisk psykologi og forsker i kreativ læring 

20.00 - 20.15: Pause

20.15 - 21.00: Oplæg ved Rasmus Willig, sociolog. Han har bl.a. skrevet om anerkendelsessamfundet

Tilmelding senest den 5. januar 2018 til: 

Folkekirkens Skoletjeneste: post@skoletjenesten-knips.dk 

Næstved Lærerkreds: 061@dlf.org

Arrangører: 

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved - Næstved Lærerkreds - 

 

Hvis du ønsker at få en aktivitet på hjemmesiden, så udfyld skemaet til aktivitet.

  • Facebook Social Icon

Følg os på Facebook

DANMARKS LÆRERFORENING

SKOLE OG FORÆLDRE

LANDSNETVÆRKET AF FOLKEKIRKELIGE SKOLETJENESTER

2016