Tekster på samtalekortene
 

Hvad skal vi med skolen?

 

Sikre at eleverne trives.

 

Bidrage til at gøre eleverne selvstændige.

 

Sikre samfundets videreførelse og udvikling.

 

Give eleverne baggrund for at tage stilling og handle.

 

Fremme elevernes alsidige udvikling.

 

Udvikle elevernes fantasi.

 

Udvikle elevernes nysgerrighed.

 

Sikre ro i timerne.

 

Involvere det omgivende samfund i undervisningen.

 

Udligne de sociale forskelle i samfundet.

 

Give alle elever lige muligheder.

 

Fremme elevernes lyst til at lære.

 

Bibringe eleverne en følelse af at være en del af et større fællesskab.

 

Lære eleverne at videreføre traditioner i dansk kultur.

 

Bidrage til elevernes almene dannelse.

 

Rumme og give udfordringer til alle elever.

 

Styrke elevernes identitet.

 

Gøre eleverne bevidste om godt og ondt.

 

Udvikle elevernes arbejdsdisciplin.

 

Fremme elevernes selvværdsfølelse.

 

Lære eleverne at udnytte deres kompetencer bedst muligt.

 

Lære eleverne at begå sig i en mangfoldig verden og forstå sig selv som verdensborgere.

 

Gøre eleverne innovative og entreprenante.

 

Lære eleverne, at hvert enkelt menneske er værdifuldt i sig selv.

Sikre at eleverne lærer noget.

 

Lære eleverne at læse, skrive og regne.

 

Gøre eleverne fortrolige med dansk sprog, kultur og historie.

 

Gøre eleverne fortrolige med den demokratisk livsform.

 

Lære eleverne at udtrykke sig varieret.

 

Lære eleverne at argumentere.

 

Give eleverne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Lære eleverne at tage ansvar.

 

Lære eleverne at undre sig.

 

Lære eleverne at involvere sig i fællesskabet.

 

Lære eleverne at kende forskel på rigtigt og forkert.

 

Lære eleverne at samarbejde.

 

Lære eleverne at høre efter, hvad der bliver sagt.

 

Lære eleverne lydighed.

 

Lære eleverne at orientere sig mod deres omverden og være åbne for nye indtryk.

 

Gøre eleverne tolerante over for det anderledes.

 

Lære eleverne at forholde sig kritisk til deres omverden.

 

Gøre eleverne gode til at løse konflikter.

 

Lære eleverne at acceptere egne muligheder og begrænsninger.

 

Gøre eleverne klima- og miljøbevidste.

 

Sikre at eleverne klarer sig godt i de nationale tests og afgangsprøver.

 

Give eleverne tillid til egne evner.

 

Sikre at eleverne bliver demokratiske medborgere.

 

Udvikle elevernes evner til at tænke og handle kreativt.

 

 

  • Facebook Social Icon

Følg os på Facebook

DANMARKS LÆRERFORENING

SKOLE OG FORÆLDRE

LANDSNETVÆRKET AF FOLKEKIRKELIGE SKOLETJENESTER

2016